ExifTool 11.20

ExifTool 11.20

Ed Avis – 3,6MB – Open Source –
ExifTool is a platform-independent Perl library
plus a command line application for reading,
writing, and editing meta-information in image,
audio, and video files. It supports many different
types of metadata including EXIF, GPS, IPTC, XMP,
JFIF, GeoTIFF, ICC Profile, Photoshop IRB,
FlashPix, AFCP, and ID3, as well as the maker
notes of many digital cameras.

Tổng quan

ExifTool là một Open Source phần mềm trong danh mục Thể loại khác được phát triển bởi Ed Avis.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 31 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của ExifTool là 11.20, phát hành vào ngày 22/11/2018. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 16/10/2009.

ExifTool đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 3,6MB.

ExifTool Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho ExifTool!

Cài đặt

người sử dụng 31 UpdateStar có ExifTool cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản